Medlemsinfo.

E-Mail till klubben


Förtroendeuppdrag

Ordförande

Lisa Hellström

 

ÖKF-representanter

Ulrika Runesson 

Kassör

Dag Hellström

 

 

Agnes Lundberg

Sekreterare

Ulrika Runesson

 

Revisorer

Susanne Karlsson

Ledamöter Thomas Johansson    

 

Christopher Friberg

 

 

 

Lennart Skog

 

Valberedning

Anders Hellström

  Lennart Lindbeerg     Agnes Lundberg

 

Henrik Larsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen försöker ha öppna möten kl 18 Första (1) Tisdagen i varje månad. Intresserade är välkomna att delta! Kan ändras pga deltagare andra uppdrag mm

 

Medlems avgifter och ersättningar 2021

 


Funktionärslista (kontaktpersoner). En del är vakanta, så hör av er om ni vill hjälpa till.

Materialförvaltare

Lennart Skog / Henrik Larsson

Båtförare

Dag  Hellström, Pierre Maxe, Tomas Lundberg, Krille Svensson

Ungdomsengagemang

Gräsklippare

 

Tränare

Henrik, Patrik, Dag, Anders H

Kiosksamordnare

Lotta Larsson

Anmälare

Helen Melvinger

Lagledare

Henrik, Dag , Pirre

Tävlingssekretariat 

Vakant

Målfunktionärer

Vakant

Webbmaster e.t.c

Henrik

Pressansvarig

 

Trivsel/festgrupp

 

Avgifter och ersättningar 2019

Träningsoveraller

Antidopingpolicy

Sponsringspolicy

Klubbens 40års staplar

 

 Bankgiro:  5801-1677                                                                                                              

Vid inbetalning, glöm inte att skriva namn, adress och födelsedata. Det underlättar vid statistikrapportering till kommunen och är en förutsättning för att ni ska kunna få medlemsutskick.

Observera att om du har nyckel men inte längre står kvar som medlem, så måste du lämna tillbaka nyckeln.